LOGOTERAPEUTI

 

Ime i prezime: TANJA KUPREŠAK
Struka Psiholog, logoterapeut
Kontakti tanjakupresak@gmail.com
Opširnije…


img_5974
Ime i prezime: PETRICA KEREMPUH
Struka Psiholog, logoterapeut
Kontakti 093/1234-567
pkerempuh@logos.com
Internet www.pkerempuh.hr
Više… Područje i ostalo što osoba želi reći o sebi


img_5974
Ime i prezime: PETRICA KEREMPUH
Struka Psiholog, logoterapeut
Kontakti 093/1234-567
pkerempuh@logos.com
Internet www.pkerempuh.hr
Više… Područje i ostalo što osoba želi reći o sebi