Udruga LOGOS – utemeljitelj logoterapije u Hrvatskoj i Sloveniji

Udruga LOGOS osnovana je s ciljem promicanja logoterapije u Hrvatskoj i Sloveniji. Idejni začetnik ovog sveobuhvatnog projekta je dr. Cvijeta Pahljina, psihijtar i logoterapeut, koja je prva donijela Logoterapiju... Read more »