Edukacija

EDUKACIJA IZ LOGOTERAPIJE
 

Jedna od temeljnih djelatnosti Udruge LOGOS je provođenje edukacije budućih logoterapeuta. Trenutno se provodi edukacija ‘G generacije’ koja je počela na jesen 2019. godine. Edukacija traje četiri godine.

Ukoliko ste zainteresirani za upis u novu grupu polaznika, predlažemo da najprijeprije posjetite Logoterapijski kongres koji se održava svake godine u lipnju. To će ujedno biti i prilika za prijavu za edukaciju. Više detalja o samoj edukaciji možete prinaći u tekstu ispod.

 
Mjesto:
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SV. IVAN ZAGREB
Jankomir 11, pp 68, 10 090 Zagreb
 
Veselimo se našem prvom susretu!
 
Udruga LOGOS
 
 
 
UVJETI
Formalni uvjeti: Završen fakultetski studij
 
Osobni uvjeti: Iskrena motivacija za studij logoterapije, radi primjene logoterapije u životu.
 
Svi zainteresirani koji ispunjavaju uvjete, neka se jave na e-mail: cvijeta.pahljina@gmail.com
Uz prijavu na mail potrebno je napisati životopis te motivacijsko pismo.
 
Hrvatska udruga za logoterapiju “LOGOS” je akreditirana pri Viktor Frankl Institutu u Beču te djeluje u okviru Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)