Edukacija

U organizaciji Udruge LOGOS provodi se izobrazba licenciranih logotertapeuta. Izobrazbu je do danas pohađalo pet grupa edukanata. Za više informacija pošaljite upit na e-mail: logos@logoterapija.com