Edukacija

OBAVIJEST O NOVIM PRIJAVAMA ZA UPIS NA STUDIJ LOGOTERAPIJE
 
Prijave za upis u novu edukacijsku grupu su u u tijeku. Grupa započinje s predavanjima na jesen 2019. godine.
 
Više informacija o samom studiju i načinu održavanja predavanja pročitajte u našem preklopniku!
 
 
UVJETI
Formalni uvjeti: Završen fakultetski studij
 
Osobni uvjeti: Iskrena motivacija za studij logoterapije, radi primjene logoterapije u životu.
 
Svi koji ste zainteresirani i ispunjavate uvjete, javite se na e-mail: cvijeta.pahljina@gmail.com
Uz prijavu na mail potrebno je napisati životopis te motivacijsko pismo.
 
Hrvatska udruga za logoterapiju “LOGOS” je akreditirana pri Viktor Frankl Institutu u Beču te djeluje u okviru Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)