Raspored generacija G

Poštovani!

Dostavljamo vam raspored predavanja od rujna 2020. do lipnja 2021. za generaciju G polaznika edukacije logoterapije.

Generacija G: Raspored predavanja 2020-2021