Obavijest o edukaciji

OBAVIJEST O EDUKACIJI

Novi val edukacije iz logoterapije će krenuti u jesen 2018. godine. Ove jeseni neće početi edukacija novih polaznika. Ukoliko ste izrazili interes za pohađanje edukacije, ne morate to činiti ponovno. Svi pristigli upiti su uvršteni u bazu i bit ćete pravovremeno obaviješteni o upisima. Ukoliko se tek želite informirati o edukaciji, možete to učiniti putem e-maila: logos@logoterapija.com

Zahvaljujemo 🙂